Heidi Himmanen

Jag är 39 år med mycket kunnande som behövs i utvecklandet av Nyland och Finland.

Jag är ordförande för SFP i Lojonejden och medlem i nämnden för barn, unga och familjer i Lojo. Jag jobbar inom statsförvaltningen med ibruktagande av 5g-kommunikationsteknologi i Finland.

Vi står inför stora förändringar: digitalisering, globalisering och klimatförändring, säkerhet samt finansiering av välfärdssamhälle och infrastruktur kräver nytänkande och modiga beslut. Jag är en utvecklare och förnyare med fötterna stadigt på marken och människan i focus.

Jag är teknologie doktor till utbildningen, har jobbat med trådlös kommunikation inom statsförvaltningen och inom forskning och utveckling. Jag ser på nära håll vilka möjligheter digitaliseringen erbjuder för alla samhällssektorer. I politiken har jag främst jobbat med frågor som berör tvåspråkighet samt barn och unga. Vi har ett ansvar för att bygga ett hållbart och tryggt samhälle och ge våra barn färdigheter att klara sig i framtiden.