Vem är Heidi?

Hem och familj

Jag bor i Maksjoki nära Virkby i Lojo i ett hus med bärbuskar och äppelträd på gården. Till vår tvåspråkiga familj hör man och två söner i skolåldern. Vi har sommarstuga i Karislojo vid Nummijärvi sjö. Jag är uppväxt i en tvåspråkig familj i svenskspråkiga Österbotten.

Utbildning

Jag är student från Korsholms gymnasium 1998, diplom-ingenjör i telekommunikation från Tekniska högskolan (nuvarande Aalto universitetet) i Esbo och teknologie doktor från Åbo universitet.

Under studietiden var jag mycket aktiv i Teknologföringen i Otnäs. Bl.a.spelade jag i Teknologorkestern Humpsvakar och valdes till direktör som första kvinna 2001. Jag var också utbytesstudent i Köpenhamn.

Jag gjorde militärtjänst bland de första kvinnorna i Finland år 1999 vid Nylands brigad och i Reservofficerskolan i Fredrikshamn. Min militärgrad är löjtnant.

Jobb och karriär

Jag har jobbat nio år på Kommunikationsverket, som vid årsskiftet blev Trafik- och kommunikationsverket Traficom. Nu jobbar jag i ett ekosystem som heter ’5G Momentum’ och befrämjar ibruktagande av 5g-mobilteknologi i Finland. Vi hjälper företag och andra organisationer att bygga samarbetsnätverk och gemensamma försök för service, som bygger på 5g-teknologi. Tidigare har jag jobbat som chef för spektrumplanering och spektrumtillsyn. Jag har fått en bra bild av statens viktiga roll i utvecklingen av vårt samhälle, hur lagar blir till, att vi är en del av Norden och Europa, hur EU och FN påverkar oss och vi dem.

Innan jobbade jag som forskare på Åbo universitet och Nokia och skrev min doktorsavhandling. Jag var med och utvecklade DVB-T2 teknologin, som nu används för HDTV-sändningar i antenn-tv-näten. Det jobbet var mycket internationellt. Under och innan studietiden har jag jobbat på Nokia i olika uppgifter, som reporter på en studenttidning, som lantmätare, som IT-stöd och sålt hamburgare och glass.

Politik

Jag har alltid varit intresserad av att påverka gemensamma frågor. I politiken kom jag med först vid kommunalvalet 2017, då mina barn inte mera var i dagisåldern. Val av parti var lätt: SFP står för jämlikhet och allas lika värde, är försiktigt marknadsliberal och jobbar för att behålla och utveckla vårt lands tvåspråkighet.

Jag är ordförande för SFP i Lojonejden och medlem i nämnden för barn, unga och familjer i Lojo. Jag vill väldigt gärna vara med och påverka just frågor som berör utbildning, barnfamiljer och de ungas välmående.

Även om jag bara varit med i två år, har jag aktivt varit med och påverkat SFPs politik vid partidagar, i Nylands kretsstyrelse och i partifullmäktige. I byggandet av riksdagsvalsprogram har jag speciellt påverkat skrivelserna om tvåspråkighet och svensk service samt utvecklandet av nya finansieringsmodeller för ny infrastruktur, såsom trafikleder och kommunikationsnät.

Läs mer om vad jag betonar i riksdagsvalet här.