Tvåspråkighet

Tvåspråkighet och svensk service

SFP är garanten för ett levande tvåspråkigt Finland. Tvåspråkigheten tillhör alla, inte bara den svenskspråkiga befolkningen. Finlands tvåspråkighet är en unik rikedom som bör förvaltas väl. De finskspråkiga skall inkluderas bättre i vår tvåspråkighet och den finlandssvenska kulturen genom fungerande språkinlärningsmetoder och mer svenskspråkigt och nordiskt utbud t.ex. på YLE.

Svenskfinland är helt beroende av en livskraftig skola. Det är i skolan som den finlandssvenska identiteten formas. Om den finlandssvenska skolan mår bra så kan man utgå från att det också kommer att ge positivt utslag för hela Svenskfinland. En svensk skolstig från förskola till universitet är fundamentet för en minoritet.

Vård och omsorg ska kunna fås på svenska och finska. Polisen, nödcentralen och rättväsendet ska kunna bemöta oss på korrekt svenska och finska. Statliga och kommunala tjänsteinnehavare ska sporras till att utveckla sina kunskaper i svenska. Vi ska ha motiverande språktillägg.

Den svenskspråkiga servicen ska vara tillgänglig i praktiken!