Teknik och infrastruktur

Näringslivet, välfärdsamhället, miljön och klimatet behöver ny teknik, nya finansieringsmodeller och ny infrastruktur samt modiga beslut

Kunnande är grunden för Finlands välfärd. Vi ska vara bäst på att utveckla ny teknik och nya innovationer. Då har vi möjlighet att tjäna pengar på att rädda miljön och utveckla samhället. Våra företag ska ha världens bästa möjligheter att utveckla och exportera finländskt kunnande, service och produkter. Fungerande näringsliv och utrikeshandel är en förutsättning för finansieringen av vårt välfärdssamhälle. Också den offentliga sektorn behöver nya innovationer.

Digitalisering, artificiell intelligens och robotisering spelar en allt större roll. Finland bör vara en föregångare i digitaliseringen av samhället. Trafiken och våra kommunikationer står inför ett brytningsskede. Vi vill också se modigt nytänkande inom trafiksektorn och välkomnar försök med ny teknik.

Det ska vara lätt att leva, arbeta och vara företagare både i städer och på landsbyggden. Här har staten en viktig roll i att möjliggöra och skapa förutsättningar, genom till exempel infrastruktursatsningar och goda kommunikationer.

Finansieringen av ny digital infrastruktur och nya trafiklösningar kräver att vi utreder nya finansieringsmodeller. Statens pengar räcker inte till att bygga nytt, då de inte ens räcker till att underhålla de trafikleder vi har. Större satsningar på miljövänliga trafiklösningar såsom järnvägar krävs, t.ex. en snabb tågförbindelse mellan Åbo och Helsingfors via Lojo. Vi måste söka modeller för samarbete mellan den offentliga och privata sektorn också när det gäller finansiering av ny infrastruktur.