Försvar och NATO

Finland behöver ett trovärdigt nationellt försvar. Försvarsmakten ska ha modernt och tillräckligt material. De nuvarande Hornet-stridsflygplanen ska ersättas och flottans prestanda ska tryggas.

När de nya anskaffningarna är gjorda, uppfyller vi NATOs krav på finansiering i förhållande till BNP. Då ska vi överväga ett NATO-medlemskap.

Vi behöver mer jämställdhet i försvaret! Själv gjorde jag militärtjänst 1999 vid Nylands brigad och Reservofficerskolan. Min militärgrad är löjtnant i reserven.

Jag har undertecknat Reservistförbundets valprogram.