Finlands framgång bygger på utbildning, forskning och kunnande

En avgiftsfri, högklassig utbildning är det bästa sättet att skapa jämlika förutsättningar för alla. Alla elever ska få gå i en frisk skola, på sitt modersmål och få undervisning av god kvalitet. Skolan ska stöda barnens utveckling, starka och svaga elever. Möjligheterna till andra stadiets och universitetsutbildning ska vara oberoende av ekonomisk bakgrund. Studiestödets inkomstgränser ska höjas med 50 %.

Vi bör främja kontinuerligt lärande i arbetslivet och trygga möjligheterna att vidareutbilda sig för att få ett nytt jobb. Högskolornas grundfinansiering ska vara långsiktig och förutsägbar. Den offentliga och privata finansieringen för forskning, utveckling och innovationer år 2025 utgör fyra procent av Finlands bruttonationalprodukt.