Turvallinen arki

Turvallinen arki, erityisesti lapsille ja ikäihmisille

Suomessa kenenkään ei pidä syrjäytyä tai elää pelossa. Sosiaaliturva on uudistettava osana suurempaa kokonaisuutta, johon kuuluu myös perhevapaat, päivähoito ja verotus. Työn vastaanottaminen on aina oltava kannattavampaa kuin siitä kieltäytyminen. Poliisin, pelastustoimen ja oikeusistuimien resurssit on turvattava turvallisuuden takaamiseksi. Haluamme ennaltaehkäistä nettikiusaamista ja nähdä toimenpiteitä nettirikollisuuden vähentämiseksi.

RKP:n tavoitteena on, että Suomi on maailman lapsiystävällisin maa. Varhaiskasvatus on tärkeä perusta osaamiselle ja kehitykselle. Kaikille kolme vuotta täyttäneille tulee tarjota oikeuden neljän tunnin maksuttomaan varhaiskasvatukseen päivittäin ja subjektiivinen oikeus päivähoitoon on palautettava. Haluamme panostaa lapsiperheiden ehkäisevään hoitoon ja kotipalveluun sekä etsivään nuorisotyöhön. Lastensuojelun resurssit on turvattava. Päätösten vaikutukset lapsiin tulee selvittää ennalta. Perhe- ja työelämän yhdistäminen tulee olla helpompaa.

Kaikkien on saatava ikääntyä turvallisesti. Sinun on vanhetessasi voitava asua turvallisesti omassa kodissasi niin pitkään kuin itse haluat. Kun et enää voi asua kotona, sinulle on löydettävä turvallinen uusi asuinpaikka. Turvallisuuden kannalta on tärkeää, että ikääntyessään saa palvelua omalla äidinkielellään.