Tekniikka ja infrastruktuuri

Elinkeinoelämä, hyvinvointiyhteiskunta, ympäristö ja ilmasto tarvitsevat uutta tekniikkaa, uusia rahoitusmalleja ja uutta infrastruktuuria sekä rohkeita päätöksiä

Osaaminen on Suomen menestyksen perusta. Meidän tulee olla parhaimpia uuden tekniikan ja uusien innovaatioiden kehittämisessä. Silloin Suomella on mahdollisuus tehdä rahaa ympäristön pelastamisen ja yhteiskunnan kehittämisen mahdollistavilla innovaatioilla. Yrityksillämme tulee olla maailman parhaat edellytykset kehittää ja viedä suomalaista osaamista, tuotteita ja palveluita ulkomaille. Toimivat elinkeinoelämä ja ulkomaankauppa ovat hyvinvointiyhteiskuntamme rahoittamisen edellytys. Myös julkinen sektori tarvitsee uusia innovaatioita.

Digitalisaatiolla, keinoälyllä ja robotisaatiolla on yhä suurempi merkitys ja vaikutus. Suomi tulee olla edelläkävijä yhteiskunnan digitalisaatiossa. Liikenne ja viestintä ovat murrosvaiheessa. Siksi peräänkuulutamme myös liikennesektorilla  rohkeaa uudisajattelua ja uutta tekniikkaa koskevia kokeiluja.

Asuminen, työnteko ja yrittäminen pitää olla helppoa sekä kaupungeissa että maaseudulla. Valtiolla on tärkeä rooli näiden edellytysten luomisessa, esimerkiksi panostamalla infrastruktuuriin ja hyviin viestintäyhteyksiin.

Uuden digitaalisen infrastruktuurin ja uusien liikenneratkaisujen rahoitus edellyttävät uusia malleja. Valtion rahat eivät riitä uuden rakentamiseen, kun ne eivät edes riitä nykyisten liikenneväylien kunnossapitoon. Tarvitaan suurempia satsauksia ympäristöystävällisiin liikenneratkaisuihin kuten rautatiehin, esimerkiksi nopea junayhteys Turun ja Helsingin välillä Lohjan kautta. Meidän täytyy löytää uusia yhteistyömalleja julkisen ja yksityisen sektorin välille myös uuden infrastruktuurin rahoituksessa.