Koulutus, tutkimus ja osaaminen ovat Suomen menestyksen perusta

Maksuton, korkeatasoinen koulutus on paras tapa luoda yhtenvertaiset edellytykset kaikille. Kaikilla oppilailla on oltava mahdollisuus opiskella terveessä koulussa ja saada laadukasta opetusta äidinkiekellään. Koulun tulee tukea lasten kehitystä, sekä heikompien että vahvenpien oppilaiden. Mahdollisuudet opiskeluun toisella asteella tai yliopistossa tulee olla riippumaton taloudellisesta taustasta. Opintotuen tulorajoja tulee nostaa 50 prosentilla.

Meidän tulee edistää jatkuvaa oppimista työelämässä ja taata kaikille mahdollisuus jatkokoulutukseen uuden työn saamiseksi. Korkeakoulujen perusrahoitus on oltava ennakoitavissa ja turvattava pitkällä tähtäimellä. Julkinen ja yksityinen rahoitus tutkimus- ja kehitystyöhön sekä innovaatioihin on vuonna 2025 neljäprosenttia Suomen bruttokansantuotteesta.