Kaksikielisyys

Kaksikielisyys kuuluu kaikille

RKP on paras tae Suomen säilymiselle elävästi kaksikielisenä. Kaksikielisyys kuuluu kaikille, ei vain ruotsinkieliselle väestölle. Suomen kaksikielisyys on ainutlaatuinen rikkaus, jota tulee vaalia huolella. Suomenkieliset on otettava paremmin mukaan kaksikielisyyteemme ja suomenrutsalaiseen kulttuuriin toimivien kieltenopetusmenetelmien ja Ylen suuremman ruotsinkielisen ja pohjoismaisen ohjelmatarjonnan kautta.

Suomenruotsalaiset ovat riippuvaisia elinvoimaisesta koulusta. Suomenruotsalainen identiteetti muodostuu koulussa. Jos suomenruotsalaiset koulu voi hyvin, se vaikuttaa positiivisesti koko ruotsinkieliseen Suomeen. Ruotsinkielinen koulupolku esikoulusta yliopistoon on meidän vähemmistön perusta.

Hoitoa on saatava ruotsiksi ja suomeksi. Poliisin, hätäkeskuksen ja tuomioistuimien kanssa asioidessa tulee saada asiallista palvelua ruotsiksi. Valtion ja kunnan viranhaltijoita tulee kannustaa kehittämään ruotsinkielen taitojaan. Kielilisien on oltava riittävän kannustavia.

Ruotsinkieliset palvelut on oltava tosiallisesti saatavilla!