En trygg vardag

En trygg vardag, speciellt för barn och äldre

I Finland ska ingen falla utanför eller behöva leva i rädsla. Socialskyddet ska förnyas som en del av en större helhet där också familjeledigheterna, dagvården och beskattningen ingår. Det ska alltid vara mer lönsamt att ta emot arbete än låta bli. Polisens, räddnings- och domstolsväsendets resurser ska tryggas för att garantera tryggheten. Vi vill förebygga nätmobbning och se åtgärder för att minska nätbrottsligheten.

SFP jobbar för att Finland ska bli värdens barnvänligaste land. Småbarnspedagogiken är en viktig grund för kunnande och utveckling. Alla barn som fyllt tre år ska ha rätt till fyra timmar avgiftsfri småbarnspedagogik och den subjektiva rätten till dagvård ska återinföras. Vi vill satsa på förebyggande vård och hemhjälp för barnfamiljer samt förebyggande och uppsökande ungdomsarbete. Barnskyddets resurser ska säkerställas. I besluten ska konsekvenser för barn utredas på förhand. Det ska också vara lättare för föräldrarna att flexibelt kombinera familje- och arbetsliv.

De ska vara tryggt att bli äldre. När du blir äldre ska du tryggt kunna bo kvar hemma så länge du vill. Men när du inte längre kan det, ska det finnas ett tryggt boende för dig. En viktig del av tryggheten när man blir äldre är att få service på sitt modersmål.