Heidi Himmanen – Riksdagsvalskandidat i Nyland

8 februari, 2019 Av av Heidi Himmanen

Jag är 39 år med kort erfarenhet av politik men med mycket kunnande som behövs i utvecklandet av Nyland och Finland.

Jag är ordförande för SFP i Lojonejden och medlem i nämnden för barn, unga och familjer i Lojo. Jag jobbar inom statsförvaltningen med ibruktagande av 5g-kommunikationsteknologi i Finland.

Vi står inför stora förändringar: digitalisering, globalisering och klimatförändring, säkerhet samt finansiering av välfärdssamhälle och infrastruktur kräver nytänkande och modiga beslut. Jag är en utvecklare och förnyare med fötterna stadigt på marken och människan i focus.